Start Aktualności Poradnik Szkolenia motocyklowe w GROM Kontakt Galeria
Grom
Od czego zacząć
Strona główna  >   Poradnik  >   Od czego zacząć
Jest to jeden z najtrudniejszych kroków. Podjąć decyzję, w której szkole chcemy się uczyć i co w związku z tym musimy zrobić. 
Otóż jeśli jesteśmy już pewni komu powierzymy Naszą edukację i chcemy rozpocząć kurs prawo jazdy (nie ma znaczenia czy będzie to prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A czy B) musimy spełnić ustawowe wymogi Ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) oraz Rozporządzeni Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r., poz. 1005 z późn. zm.). Na wstępie musimy pamiętać że wymogiem przystąpienia do kursu na prawo jazdy jest ukończenie ustawowego wieku :
- prawo jazdy kat. AM  14 lat,
- prawo jazdy kat. A1 16 lat,
- prawo jazdy kat. A2 18 lat,
- prawo jazdy kat. A 24 lata (lub gdy posiada prawo jazdy kat. A2 przez 3 lata),
- prawo jazdy kat. B 18 lata,
lecz warto pamiętać że rozpocząć kurs można 3 miesiące przed ukończeniem ustawowego wieku. Następnie musimy:

- udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców do wydawania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ( pamiętając żeby w orzeczeniu wpisana była kategoria prawo jazdy, która nas interesuje, jeżeli będziemy odbywali kurs więcej niż jedna kategoria to lekarz musi zaznaczyć każdą osobno).

- posiadać jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wym. 35 mm x 45 mm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem (takie samo jak w dowodzie osobistym)

-  z w/w orzeczeniem lekarskim i zdjęciem udać się do Starostwa Powiatowego zgodnego z miejscem zamieszkania np. Kościan, Leszno, Wolsztyn. W w/w urzędzie znajduje się Wydział Komunikacji i Dróg, gdzie należy złożyć wniosek o wydanie prawo jazdy. 
Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku o PKK znajdziesz tutaj

 UWAGA ! Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub aktualny paszport. W przypadku gdy kandydat na kierowcę nie posiada takich dokumentów zaświadczenie z Urzędu Miasta o zameldowaniu na terenie powiatu. Ponadto jeśli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 roku życia pisemna zgoda rodziców. 
Po złożeniu w/w wniosku kandydat otrzyma PKK - Profil Kandydat Kursant (jest to kartka formatu A4 z imieniem nazwiskiem oraz 20 cyfrowy numer. Z takim dokumentem możemy udać się do Ośrodka Szkolenia Kierowców i rozpoczynać kurs:)
Masz pytania napisz do Nas.
Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
» Na górę » Drukuj
Grom Jacek Klecha
ul. Krasickiego / 5
64-030 Śmigiel
infolinia 601066244
Powered by mAdmin :: © GROM :: Śmigiel: Prawo Jazdy Kat. A i B : Szkolenia Kierowców : Doskonalenie Jazdy : Tanie kursy :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia